Týp Fakültemiz, Týbbi Patoloji Uzmanlýk Eðitimi konusunda akredite edildi

-- Týp Fakültemiz, Týbbi Patoloji Uzmanlýk Eðitimi konusunda akredite edildi

-- 15.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi kongresinde Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilimdalý bilimsel araþtýrma projesi perfüzyon alanýnda ikincilik ödülünü almaya hak kazanmýþtýr.

-- Vefat ve Baþsaðlýðý

-- MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde bütün hizmetler aksatýlmadan devam ediyor

-- Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde emzirmenin önemi anlatýldý

-- Hastanemiz'de "1111 Beyaz Kod Tatbikatý" Gerçekleþtirildi

-- 11-17 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleþtirilen Kalite Yönetim Sistemi Çalýþmalarý hakkýnda;

-- MCBÜ Nükleer Týp Ekibi ABD'den "En Ýyi Uluslararasý Bildiri" Ödülünü Aldý

-- Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, kurumsal bayramlaþmamýzda akademik ve idari personelimiz ile bir araya geldi

  HABERLER
Hizmet içi eğitim programı “Teşekkür Belgesi” takdim töreni düzenlendi...
 22.11
Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle, Manisa İl Müftlü yardımcıları Başhekimimiz Prof. Dr. Emin KURT'u ziyaret etti.   ..
 22.11
Hastanemiz'e yapılan teşekkür yazıları..
 20.11
İlimiz valisi sayın, Mustafa Hakan GÜVENÇER Hastanemiz başhekimi emin KURT'a veda ziyaretinde bulundu..
 09.11
DERMATOLOJİ İZLEM POLİKLİNİĞİ HİZMETTE..
 05.11
MCBÜSEM Çocuklar için İngilizce kursları ..
 19.06
Haber ve Duyuru arþivi için Týklayýnýz...
  DUYURULAR
1. MCBÜ Cerrahi Hemşireliği Günleri..
 05.12
EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) dahil olabilmek için yapılması gerekenler...
 30.05
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ..
 16.03
MCBU Hafsa Sultan Hastanesi Hemodiyaliz Eğitim Merkezince düzenlenen Pratisyen Hekimler ve Hemşirelere yönelik kurslar ve sınavlarla ilgili duyuru metni ..
 09.02
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Hemodiyaliz Eğitim Merkezince düzenlenen Pratisyen Hekimler ve Hemşirelere yönelik kurslar ve sınavlarla ilgili duyuru metni..
 09.03
Haber ve Duyuru arþivi için Týklayýnýz...
               Online Ýþlemler

             
            


 

Geri Bildirimleriniz Ýçin Hafsa Sultan Hastanesi
Anketlerimize Katýlabilirsiniz...

          

UBS   UBS
UBS


Anne & Bebek TV       EBYS

E-POSTA       Kablosuz Ýnternet

UBS       Kütüphane

       Kütüphane